Bryd kæden

Hent print-selv-plakater mv. om at bryde smittekæden

Plakat "Bryd kæden" (til print)

Plakat "Bryd kæden" (til professionelt tryk)